Medveten närvaro & medveten livsstil

Hur skulle det kännas om du kunde andas lättare, om det inte var så mycket som hela tiden skulle hanteras? Hur skulle saker och ting förändras i ditt privatliv eller arbetsliv om du började agera och ta de första stegen mot ett friskare, sundare och mindre stressat liv? ' Mindful lifestyle handlar om att stanna upp, notera och ta reda på vad som händer och inte händer i ditt liv. Vad är det som pågår runt dig vare sig du vill det eller inte.Enroll now